Over W-cair2

Over mijzelf

Mijn naam is Karin Wijnhoven-Peters, paramedisch natuurgeneeskundig therapeut. Deze functie  is gericht op het verlenen van zorg, ter bevordering of instandhouding van het welbevinden en optimaal functioneren, zowel mentaal, (soms ook spiritueel), emotioneel, fysiek als sociaal. Op deze wijze draagt de functie bij aan het doel van de gezondheidszorg in zijn totaliteit. Het accent ligt hierbij op het verlenen van zorg.


Het beroep van de paramedisch natuurgeneeskundig therapeut is een medisch beroep en draagt een eigen beroepsverantwoordelijkheid. Door mijn opleiding ben ik  in staat om theoretische kennis te vertalen in praktische handelingen en adviezen. Ik houd me bezig met drie wezenlijke aspecten bij het verlenen van zorg: bewustmaken, gezondheid en ziekte. De therapie steunt hierbij op traditionele, natuurwetenschappelijke, op ervaring gebaseerde - en intuïtieve kennis. Een paramedisch natuurgeneeskundig therapeut zet zich zowel preventief als curatief in binnen de gezondheidszorg, via de persoonlijke hulpverlening, maar ook naar andere maatschappelijke sectoren.


Historie

De wortels van de natuurgeneeskunde liggen in de ontwikkeling van de traditionele geneeskunde en zijn daarom zo oud als de mensheid. De natuurgeneeskunde krijgt in het Westen een eigen filosofie met de leer van Hippocrates (460-377 v. Chr.) van KOS. Hippocrates leerde bijvoorbeeld dat de toestand van ziekte en gezondheid van de mens zeer nauw samenhangt met verontreiniging van de lichaamsvochten (lymfe, bloed, gele- en zwarte gal). Verontreiniging van deze lichaamsvochten veroorzaakt stoornissen in het menselijk lichaam. Reiniging van deze lichaamsvochten m.b.v. natuurlijke geneesmethoden kunnen deze stoornissen helpen herstellen. Daarnaast bestaan er leefregels ter preventie van verontreiniging. Hierin vindt de natuurgeneeskundige therapie haar basis.


Karin in het nieuws:


     

W-cair2     Boonberg 2A     5507 NR Veldhoven     -     06 22 80 31 90     -     karin.wijnhoven@w-cair.nl                                                                                    Copyright  © W-cair2